/ община Сливен
В Сливен започва ремонт на тролейбусната инфраструктура и закупуване на шест нови тролея и четири електробуса.

Дейностите са по проекта "Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух в община Сливен" за срок от 36 месеца. Той се изпълнява по ОП "Околна среда", финансира се от ЕС Кохезионен фонд, национално и собствено финансиране, като общата стойност е малко над 13 млн. лв.

Въвеждат нова схема на градския транспорт в Сливен

Съществуващата тролейбусна инфраструктура е от 1984 година. Ще бъдат ремонтирани осем сектора от въздушноконтактната мрежа, както и токоизправителни станции. Ще бъдат доставени и зарядни станции за електробусите. Планира се те да заменят най-остарелите и амортизирани превозни средства от съществуващия автопарк на общинския превозвач.

От общината припомнят, че почти целият автопарк беше подменен по проект за интегриран градски транспорт с нови автобуси, най-висок екологичен стандарт.
БТА