В Община Стралджа стартира нов социален проект
В Община Стралджа стартира нов социален проект / община Стралджа

Стартира нов социален проект „За независим живот" в община Стралджа. От началото на месец ноември той ще осигурява помощ за хора в нужда. Продължителността му ще е 25 месеца.

Проектът е в подкрепа на създадените три звена в общината към Домашен социален патронаж в Стралджа и селата Войника и Каменец. Към Социалния патронаж в Стралджа се подпомагат нуждаещи се от селата Зимница, Джинот, Воденичане, Атолово, Лозенец, Маленово и гр.Стралджа. Звеното в село Войника осигурява хора от района Войника-Тамарино-Първенец-Недялско-Люлин, а Каменец обслужва нуждаещи се от селата Каменец, Поляна, Саранско.

При реализация на операция „Независим живот" ще се възползват и потребители от останалите населени места от общината, съобщиха от пресцентъра=

Поредният социален проект има за цел подобряване качеството на живот на хора с увреждания и техните семейства, и хора над 65г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, чрез насърчаване на социалната икономика за преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността, както и преодоляване на възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания на територията на община Стралджа, чрез предоставяне на социалната услуга „Независим живот".

Очаква се обхванатите потребители да бъдат между 30 и 40 в зависимост от разпределението на допустимите часове за обгрижване.