Учредиха Областен съвет за тристранно сътрудничество в Сливен
Учредиха Областен съвет за тристранно сътрудничество в Сливен / netinfo

Областен съвет за тристранно сътрудничество бе учреден в Сливен. В състава му са включени представители на държавната власт, синдикатите и работодателите от Област Сливен, съобщиха от областна администрация.

Областният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъжда и изразява мнения по основни проблеми, свързани трудовите отношения, здравословни и безопасни условия на труд, социални последици от преструктурирането и приватизацията и трудови и социални конфликти.

Областният съвет за тристранно сътрудничество е орган за осъществяване на консултации и сътрудничество на областно равнище по въпросите на трудовите и свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, въпросите на жизненото равнище.