Ученици почистиха района около училище СОУ „Св. Паисий Хилендарски“
Ученици почистиха района около училище СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ / Община Тунджа

 

 

Ученици и непедагогически персонал от СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, село Скалица се включиха в почистването на селото. Изработени бяха информационни табла за разделно събиране на отпадъците и за последиците от човешката дейност върху природата.

Учениците предложиха зоните за почистване да са училищния двор и  районът около местния ресторант. Осигурени бяха ръкавици и чували.

Ученици почистиха района около училище СОУ Св. Паисий Хилендарски
netinfo


Проблемът за опазването на природата беше акцент в часовете по изобразително изкуство, „Човекът и природата”, география и икономика и заниманията по интереси на петте полуинтернатни групи, сформирани в училището по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните у

чилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес".

Учениците от начален курс почистваха в района на училището, а от прогимназиален етап - около ресторанта. С активното участие на петокласниците бе премахнато нерегламентирано сметище, намиращо се в селото. Чувалите с отпадъци бяха събрани на определените места.

Шестокласниците се погрижиха за озеле

няван

ето на училищния двор. Стремежът е тази  акция да се превърне в традиция, защото съхраняването на чистотата и красотата на природата зависи от всички нас.

Сега училището се подготвя за посрещане на големият християнски празник Великден.