Топъл обяд за 55 души в Нова Загора
Топъл обяд за 55 души в Нова Загора / Dariknews.bg, архив

Довор за финансиране на проект „Топъл обяд в община Нова Загора" подписа кмета Николай Грозев.

В рамките на изпълнението му 55 лица в затруднено социално положение и семейства в риск, определени в сътрудничество с Дирекция „Социално подпомагане" ще получават топъл обяд за период от 8 месеца.

Дейността ще обхване жители на града и общината, които са на месечно подпомагане; с доказана липса  на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи, получаващи минимални пенсии или скитащи и бездомни.

Проектът стартира в началото на месец септември 2016 г., като създадената Обществена трапезария предоставя топъл обяд на потребители от Нова Загора, Брястово, Сокол, Кортен, Питово, Съдиево, Еленово и Полско Пъдарево от 26 септември 2016 г.

Предвижда се и предоставянето на съпътстващи услуги: индивидуално/групово консултиране и съдействие за ползване на социални и/или административни услуги, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене, както и индивидуално и групово консултиране в отговор на конкретни нужди и проблеми на потребителите.