Т. Димитрова: Ще работя за създаване на благоприятен бизнес климат за привличане на инвестиции и създаване на работни места
Т. Димитрова: Ще работя за създаване на благоприятен бизнес климат за привличане на инвестиции и създаване на работни места / netinfo

Постигане на устойчиво социално-икономическо развитие и подобряване на регионалната конкурентноспособност в съответствие с политиката и принципите на ПП ГЕРБ и програмата на Правителството на европейското развитие на България е сред приоритетите на областният управител на Ямбол, това заяви Таня Димитрова.

Подобряване на инфраструктурата и опазване на околната среда е друг важен приоритет. Димитрова подчерта, че ще работи за създаване на благоприятен бизнес климат за привличане на инвестиции и създаване на работни места.

Провеждане на активна социална политика и качествено образование. Димитрова ще работи и за опазване и популяризиране на културното и природно наследство на област Ямбол. Оптимизиране на координацията и контрола върху дейността на териториалните звена на централната и изпълнителна власт с оглед по-ефективно решаване на проблеми от регионален характер. Не по-маловажна е задачата за модернизация  и укрепване на административния капацитет на областно и местно ниво.