пари
пари / Sofia Photo Agency, архив
430 00 хиляди лева от местни данъци и такси са постъпили в община Тунджа от началото на кампанията, което е 20% от очакваните приходи за годината, съобщиха от общината.
Приключи разпространението на съобщения към собствениците на движимо и недвижимо имущество за задълженията им за местни данъци и такси. В съобщенията има генериран КИН – контролен идентификационен номер, чрез който е възможна и он-лайн проверка на задълженията през официалния сайт на общината: http://www.tundzha.net/

От месец февруари 2017 г. се приемат плащания на задължения за текущата година, които са със срокове за погасяване – до 30 юни 2017 г. за първа вноска и 31 октомври 2017 г. – за втората.

Дирекция „Местни данъци и такси” напомня, че на предплатилите до 2 май 2017 г. за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. Налозите за местни данъци и такси могат да бъдат заплатени в брой в кметствата на всички населени места на общината, на касата в Центъра за административни услуги в Ямбол, по банков път или чрез пощенски запис.