Събират номинации за общинските награди
Събират номинации за общинските награди / сн. архив Дарик - Сливен

Община Сливен откри процедурата за номинации за носители на наградите за 2010 година. Кандидатури за наградите се предлагат от неправителствени и граждански организации, творчески обединения, както и от други културни организации на територията на общината, социални и лечебни заведения и институти. Всяка организация има право на едно предложение. Обществени комисии ще изберат носителите на наградите на основание на Наредбата за символиката. Наградите ще бъдат връчени на тържествена церемония в навечерието на празника на Сливен - 26 октомври, Димитровден.

Наградата за литература и изкуство „Добри Чинтулов" се присъжда за високи художествени резултати в областта на литературата и изкуството, на творци със значителен принос за духовното развитие на Сливен и Сливенския край. Наградата  „Д-р Иван Селимински" - за цялостен принос за постижения в публицистиката, историческо-краеведческата дейност и опазването на културно-историческото наследство на Сливен и Сливенския край. Носители на Наградата за стопанска инициатива „Добри Желязков" са бизнесмени, ръководители на фирми и организации, осъществяващи дейност на територията на община Сливен, за постигнати резултати в стопанската дейност за периода 1 октомври на предходната година - 1 октомври на текущата година. Наградата „Милосърдие" се присъжда за дългогодишна дейност, проявен професионализъм, научни достижения и висока гражданска отговорност в областта на здравеопазването и социалната политика на Община Сливен.