Спират помощи на безработни, отказали работа
Спират помощи на безработни, отказали работа / сн. Дарик - Сливен

Месечните социални помощи на 565 безработни лица в трудоспособна възраст от област Сливен са били прекратени през 2009 година, тъй като са били подпомагани непрекъснато 12 месеца, съобщиха от Регионална дирекция „Социално подпомагане".  Най-много със спрени помощи са от община Сливен - 511, в Твърдица са били 24, в Котел и Нова Загора съответно 19 и 11.  Прекратени са били месечните социални помощи и на 384 безработни, отказали да положат предложената им обществено-полезна дейност. Най-много нежелаещи да работят отново има в община Сливен - 179, следвани от тези в Твърдица - 150.