Сливенско се подготвя за възможност от заливане заради изпускането на яз. „Жребчево”
Сливенско се подготвя за възможност от заливане заради изпускането на яз. „Жребчево” / Дарик Сливен, архив

Кметовете на Бинкос, Мечкарево, Самуилово, Крушаре и Желю войвода имат пълна готовност за предприемане мерки при необходимост от евакуация на засегнато население в случай на висока вълна след изпускане на язовир „Жребчево”, съобщават от пресслужбата на община Сливен. Населението е предупредено и са определени местата за настаняване, заедно с приоритетите при извеждане на хората - първо болни, деца, бременни и т.н.

Снежана Кънева, началник отдел „Сигурност, управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка” в община Сливен допълва, че чрез тел. 112 и оперативните дежурни продължават да пристигат сигнали за наводнени имоти. Действа се съвместно с екипите на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”. С изключение на пътя между селата Бинкос и Струпец, където денонощно има дежурен патрул, на територията на община Сливен няма.

Река Беленска е понижила нивото си с 40 см в района на Бинкос. Река Сажевица в с. Желю войвода се наблюдава и има готовност за предприемане на мерки. Предупредени са всички собственици на имоти в района. Водите на река Тунджа в района на Бинкос са излезли от коритото и прилежащите площи, път, бази и други са наводнени, като водният стълб достига 50 см. Абсолютно е възпрепятствано преминаването в този район.

Направена е организация и е съсредоточена техника в село Желю войвода за спасяване на 180 овце, които се намират в опасна зона от заливане. В Крушаре се работи по спасяване и извозване на овце и свине от стопанства в заливаемата зона от язовира.

Осигурена е техника с проходимост при 1-1.50 м височина на водата за спасяване на животните. Съсредоточава се техника в с. Бинкос за ограничаване приливната вълна и пренесените дървета и клони от скоростта на водата. Продълбава се канал в Младово в южната част, където за залети всички имоти на многодетни семейства и мероприятията ще приключат в светлата част на деня. Прави се организация за възстановяване на водосток в с. Горно Александрово.

Предприемането на спешни и неотложни аварийно-възстановителни работи в пострадалите села ще започнат незабавно след спиране на валежите и понижаване на високите води. В момента се правят замервания и изготвят становищата. От щаба на РЗИ извършват проверка на питейната вода във всички засегнати населени места.