Остава хубавото време
Остава хубавото време / Деян Герговски
Община Сливен ще кандидатства за директно предоставяне на 100% безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. за проектиране и изграждане на компостираща инсталация на стойност 3, 4 млн лв.

Общината разполага с имот в кв. „Промишлена зона“, който отговаря на изискванията и е отреден за  третиране на зелени отпадъци с капацитет 5000 т./год. Предложението е внесено от общинска администрация и предстои да бъде гласувано на сесия на  Общински съвет Сливен.

Целта на общинското ръководство е  намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.

Проектът за изграждане на компостираща инсталация за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци по програма "Околна среда" е изготвен през 2016 година.