Семинар за прозрачен съд
Семинар за прозрачен съд / netinfo
Продължават усилията една затворена система, каквато е съда, да стане по-прозрачна. Днес в Сливен, под егидата на Отворено общество, се проведе обучителен семинар за журналисти по проект за съдебната реформа в Югоизточен район за планиране чрез засилване на сътрудничеството между гражданското общество и съдебната власт.

Създадохме система от правила на един медиен форум и се стремим да ги спазваме заедно с журналистите, съобщи пресаташето на Софийския апелативен съд Виктория Лулева, която бе лектор на семинара.

„Когато има подадена молба от подсъдимите или защитата те да не бъдат снимани, съдът им осигурява това в рамките на съдебната зала. За това какво ще се случи в коридорите отговаря съдебна охрана. Но няма начин да се забрани или разреши снимането извън залата. Според нашите правила пресконференции се провеждат само по информационен повод, свързан с произнасяне на съда по конкретно дело. Когато има дело с висок обществен интерес, журналистите получават съобщения поне един ден преди процеса. Когато съдът не се произнесе веднага, пресслужбата информира за акта, постановен от съда, а съдебното заседание е при закрити врата, когато са използвани специални разузнавателни средства”, обясни някои от създадените правила пресаташето на Апелативния съд.

В рамките на проекта са предвидени и обучителни семинари за съдебни заседатели в Сливен, Ямбол и Бургас. Сред очакваните резултати са преодоляване на бариерите в комуникацията на съдебната власт и медиите за точно и професионално отразяване на дейността на съда, подобряване на правната квалификация и познанията на съдебните заседатели и формиране на обективна представа сред обществото за дейността на съдебната система.