Седмица на четенето в Стралджа
Седмица на четенето в Стралджа / община Стралджа

С редица прояви беше отбелязана Седмицата на четенето в Стралджа.

Ученици от V и VI клас представиха драматизация на народната приказка „Лъжливото овчарче". Децата от подготвителната група в училището изпяха две песни, посветени на книжките и любознателността.

Проведоха се състезания в начален етап за най- добър четец и за най- добър разказвач; в прогимназиален етап- за най- добър четец и за ученик, владеещ най- добре българския правопис. На 9-ми декември представители от всички класове под ръководството на учители посетиха библиотеката към читалище „Възраждане- 1926", Зимница. Там учениците имаха възможност да се запознаят с организацията на работа в библиотеката, да разгледат любими книги, да задават въпроси.

Седмица на четенето в Стралджа
netinfo
На 10-ти декември в ПИГ V- VIII клас се проведе дискусия. Десет велики мисли за четенето и книгата бяха достояние на учениците от понеделник до четвъртък, подредени в специален кът. Всички ученици от полуинтернатната група споделиха кои от мислите са им харесали най- много и защо, поспориха, изказаха и свои разсъждения по темата.

На 11-ти декември Седмицата на четенето бе официално закрита. Ученици от IV клас представиха драматизация на приказката „Мързеливата снаха".

Наградени бяха ученици в категории: „Най- добър четец", „Най- добър разказвач", „ Ученик, владеещ най- добре българския език", „Редовен читател на библиотеката", „Любимец на публиката".