Седем язовира в Стралджанско са потенциално опасни
Седем язовира в Стралджанско са потенциално опасни / netinfo

Язовирите в селата Тамарино, Каменец, Палаузово, Недялско и Люлин се наблюдават от Гражданска защита заради потенциалната опасност за населението. Повечето от язовирите на територията на община Стралджа са строени пред периода 1950-1960 г., стопанисвани от бившите ТКЗС-та, в последствие от Ликвидационните съвети и новообразувани земеделски кооперации.

Голяма част от тези изкуствени водни площи общината прие с лоши технически и експлоатационни характеристики, вследствие на амортизация и лошо стопанисване. Към настоящия моментт на концесия са отдадени 18 язовира. Вземайки предвид състоянието им в договорите е предвидена клауза, задължаваща концесионерите да извършват за своя сметка текущи ремонти, да възстановяват нарушените язовирни стени, да се грижат като добър стопанин и предприемат всички действия по охрана и опазване на язовирите и правилна експлоатация на съоръженията.

Общината има отдадени под наем други 23 язовира.