Санкции за кметове и общински съвети
Санкции за кметове и общински съвети / ГЕРБ

 

В 30 дневен срок от публикуването на Закона за държавния бюджет кметовете са задължени да разработят индивидуалния си бюджет. В същия срок те трябва да представят документа в Общинския съвет. „Ако, кметът не направи това в този срок, ще бъде спряно изплащането на заплатата му”, заяви народният представител от ПП ГЕРБ и член на Комисията по бюджет и финанси Диан Червенкондев. Според Червенкондев със Закона за общинските бюджети се регламентира разглеждането и приемането на общинските бюджети в определени срокове.

„Това е направено с цел да се предотврати злоупотребата на част от кметовете в страната, които не харесвайки своята нова рамка, която е гласувана от НС, не искат да разгледат новите си параметри и съгласно нормалната финансова практика и Закона за устройство на държавния бюджет, не разглеждат своите нови актуализирани общински бюджети, а харчат по 1/12 от предния си бюджет, който може би е по-добър от този, който в момента е гласуван от НС. Затова, ако в този 30-дневен срок кметът не внесе предложението в общинския съвет, неговата заплата ще спре да се изплаща”, каза Червенкондев.

Той допълни още, че новите промени в закона предвиждат санкции и за общинските съвети. Те се задължават в срок от 15 работни дни да разгледат общинския бюджет, да дебатират по него и съответно да го приемат или не. Ако това не бъде направено в 15-дневния срок, ще спрат възнагражденията и на общинските съветници. Промените в Закона за общинските бюджети са вече разгледани на първо четене в пленарна зала.