/ netinfo
Разрешените места за къпане през летния период на територията на община Ямбол, както и забранените за това обекти са определени със заповед на кмета на общината. Разрешените за къпане места през летния период са: закрит плувен басейн в ПГ „В. Левски” и открит плувен басейн в комплекс „Вега“  .

Забранява се къпането в следните водни площи: коритата на р. Тунджа, водоемите в местността „Гърлата”, язовир „Двата чучура” („Кринчовица“), Главен напоителен канал (ГНК) – 7 и  „Гребен канал”. Дирекция “Общинска собственост и икономически дейности“ съвместно с ОП  “Комунални и обредни дейности” се задължават да поставят табели, забраняващи къпането по основното корито на река Тунджа на територията на общината.

Стопаните на разрешените за къпане места на територията на Община Ямбол трябва да спазват най-строго всички изисквания на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, като осигурят водното спасяване, медицинска помощ и санитарно-хигиенно обезпечаване на обектите.