Разпределиха държавната субсидия за читалищата в Стралджа
Разпределиха държавната субсидия за читалищата в Стралджа / община Стралджа

Комисията за разпределение на държавната субсидия в Стралджа на свое заседание разпредели средствата за читалищата в общината.

Общата субсидия за разпределение между читалищата за тази година е 226 560 лева.

Най-много средства- 77060 лв., ще получи най-голямото читалище „Просвета 1892" в Стралджа, което има и най-богата дейност с изяви в града, общината, областта и в страната.

Читалището в Зимница ще получи 21000 лв. субсидия, с две хиляди по-малко се субсидира дейността на културния храм във Войника, по 10 500 лв. ще получат читалищата в Лозенец, Воденичане, Тамарино.

След изказване на кмета на с.Иречеково Николай Генов с представяне на активната дейност на читалището през изминалата година, сформирания успешен танцов състав „Незабравка" и множеството изяви с награди, представителите на читалищата в Недялско и Маленово направиха предложение по 500 лв. от техните субсидии да бъдат насочени за Иречеково. Така през новата година иречековци ще разполагат с 8000 лв.

Читалищата в по-малките селища като Саранско, Палаузово, Атолово, Богорово получават по 3500 лв. Субсидия. Заседанието утвърди новата Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Стралджа и Културния календар.

Председателите на читалища получиха и по пакет книги, дарение от Българския-ловно рибарски съюз.