Разискваха начините за подобряване на инвестиционния климат
Разискваха начините за подобряване на инвестиционния климат / netinfo
Възможностите за бързо действие за подобряване на административното регулиране и бизнес средата на общинско ниво обсъждаха на работна среща кметовете и секретарите на общините от Сливенска област, председателите на общинските съвети, общински съветници, председателите на Сливенска търговско-промишлена палата, Занаятчийска камара, Индустриална стопанска асоциация и браншови организации. На срещата присъства и заместник-министърът на държавната администрация и административната реформа Ангел Иванов.

След направения преглед на регулаторните режими, които в момента администрират общините и наредбите приети от общинските съвети, в които се регламентира търговската дейност на общините, е изготвен анализ, съобщи зам. областният управител на Сливен Радостин Койчев. Анализирайки регулаторните режими са направени три извода. Първият, от които е, липсват някои режими подадени в справките. По думите на Койчев това се дължи на неразбиране, че това е регулаторен режими.

В справките на Нова Загора и Твърдица е посочен разрешителен режим - търговия с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки, а според закона за спиртни напитки липсва такава законова регламентация. Четирите общини като регулаторни режими са представили административни или технически услуги. За това целта на срещата бе да се намери най-добрият път за по-нататъшна работа и с общи усилия да се допринесе за намаляване на административните пречки пред бизнеса и подобряване на инвестиционния климат, добави Радостин Койчев.