Първа копка на канализацията в Речица бе направена днес
Първа копка на канализацията в Речица бе направена днес / netinfo

Първа копка на канализацията на сливенския квартал „Речица" бе направена днес. Община Сливен изготви проекта за канализационната мрежа, ще се изпълняват строително-монтажни работи в размер на 5 милиона лева.

Ще бъде извършено строителството на главен битов колектор I, главен дъждовен колектор I и дъждовен колектор II. Общината има строително разрешение от главния архитект, за да се започне изграждането на първия етап на проекта.

Колекторите - един битов и два дъждовни, вървят в един изкоп, който започва от северния край на квартала и преминава през централната му част. Дъждовната вода ще се заусти в отводнителен канал, собственост на „Напоителни системи".

Отпадните води стигат до Канализационна помпена станция, предмет на следващ етап на проекта.