Провеждат форум за структурните фондове
Провеждат форум за структурните фондове / netinfo

Четири теми днес се дискутираха на конференцията на тема : “Структурните фондове на ЕС – нови възможности за местното и регионално икономическо развитие” в Сливен . Акцентите бяха върху "Структурните фондове - Възможности за местно сътрудничество в рамките на Плана за развитие на община Сливен", "Структурните фондове и възможностите за междурегионалното сътрудничество" , "Повишаване на ефективността и авторитета на местните власти в регион Тракия- Югоизточен планов район /ЮПР/ на България" и Оперативна програма "Регионално развитие – възможности за развитие на общините".

Целта на форума е да се представят възможностите за сътрудничество между държавните власти, общините, неправителствените организации и бизнеса в рамките на структурните фондове на ЕС. Това съобщи за Дарик Стоян Марков – директор „Икономическо развитие и европейски програми към общината. Различните партньорства, които могат да бъдат реализирани са за подобряване на административния капацитет и за осъществяване на различни инфраструктурни проекти. Бяха представени конкретните проекти, които са заложени в плана за развитие на общината, и по които може да се организират партньорства между различните организации в региона.

Организаторите на конференцията залагат на европейския облик на нашата община, под формата на инфраструктурни проекти, облагородяване на междублоковите пространства с подобряване облика на кварталите. На конференцията присъстваха Недка Енергиева, заместник-кмет на Община Сливен, Иван Върляков, изпълнителен директор на Асоциацията на общини ТРАКИЯ, Стоян Марков, директор на дирекция "Икономическо развитие и европейски програми", ръководителя на Информационен център Europe Direct - Сливен Катя Иванова, представители на институции от областта и граждани.