Проучват коритото на река Тунджа
Проучват коритото на река Тунджа / netinfo

Проучвателни дейности за оформяне на активното корито на река Тунджа в района на града извършват служители на община Ямбол. Дейностите са с цел избягване на подкопаването на дигите. Изготвената документация ще бъде предоставена в Междуведомствената комисия за възстановяване и позпомагане за искане средства за превантивна дейност за обезопасяване коритото на реката.

През месец декември 2007 г. са извършени дейности по укрепване на дигата на западния бряг на реката в района на Индустриалната зона срещу ж.к. „Златен рог”, като затова са усвоени предоставените от Междуведомствената комисия средства в размер на 52500 лв.

За осигуряване проводимостта на коритото на р. Тунджа в района на Индустриалната зона е необходимо да бъдат премахнати дървета на възраст 30-40 години, които растат в коритото и ограничават проводимостта на водния поток. За целта се подготвят документи за искане на средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане.