Програма за оптимизация на училищната мрежа в Стралджа бе приета днес на сесия
Програма за оптимизация на училищната мрежа в Стралджа бе приета днес на сесия / netinfo

Програма за оптимизация на мрежата на общинските училища за учебната 2008/09 г утвърдиха общинските съветници в Стралджа днес. Целта е да се осигури възможност всяко дете да получи съизмеримо по качество образование, съобщиха от общината.

Продължава обновлението и модернизирането на училищата в региона. Средищните училища през новата учебна година ще бъдат три, като ще се превозват 151 ученици от селата Лозенец, Воденичене, Маленово, Зимница, Палаузово, Атолово, Недялско, Първенец, Люлин, Чарда и Войника.

Поради намалелият  брой ученици, тази есен ще останат затворени училищата в Иречеково и Каменец. Учениците от първото ще се насочат към СОУ-Стралджа, а от второто – към Основно училище в село Войника.