родители
родители / община Болярово
Обучителна лекция за родителите на тема: „Семейство, общество и училище - фактори за развитие на децата” се проведе в Болярово. Лектор беше педагогическия съменвик Димитър Дичев. Форумът е във връзка с изпълнение на Дейност 5: „Работа с родителите“, т. 4 „Училище за родители” по проект „Заедно да учим и творим”.

Участваха родители на ученици в СУ „Д-р Петър Берон” и ОУ „Стефан Караджа”и директорите на двете училища, учители. Работата е предимно от консултативно-подкрепящ характер и включва дейности от вида съветване, насочване, подпомагане за решаване на проблеми.
 

родители
община Болярово


Лекцията започна с кратък исторически преглед на развитието на човека и ролята на обществото, семейството и училището в този процес; премина през обсъждане на важността от формиране на мисли, чувства, думи, навици и характер на децата в семейството и в училище, и завърши с преглед на негативните прояви като агресията и чувствата на гняв, страх, тъга, печал, омраза.

Лекторът сподели примери от своята практика. Обърна внимание на добродетелите, които трябва да се възпитават в децата. Засегнати бяха и много други отношения и връзки, а в заключение се обобщи, че трябва да се грижим и да бъдем по- отговорни към нашето най- ценно, а именно семейството - детето.

След приключване на беседата, родителите получиха практически наръчници, ръководства изготвени по проекта.