Продължават мерките против битовата престъпност
Продължават мерките против битовата престъпност / Дарик Сливен, архив

Действията на Областната дирекция на МВР – Сливен срещу битовата престъпност бяха представени на областния управител Корнелий Желязков. Гл. инсп. Добромир Добрев - началник отдел „Охранителна полиция“ при Областната дирекция и гл. инсп. Иван Иванов от същия отдел представиха предприетите мерки за опазване на обществения ред и противодействие на престъпността в малките и отдалечени населени места в областта, съобщават от областна администрация. Действията са предприети във връзка с указания на главния секретар на МВР.

По думите на гл. инсп. Добрев област Сливен не е след рисковите, но все пак се наблюдава тенденция на увеличение на битовите престъпления. Изготвен е План за действие на ОДМВР – Сливен, който включва конкретните мерки по общини за решаване на проблема. През настоящата втора седмица от специализираната полицейска акция е засилено присъствието на специализираните полицейски сили (жандармерия) основно в общините Котел и Твърдица. През миналата седмица са били осъществени дейности в населените места с концентрация на ромско население на територията на участък „Полиция“ – Запад в община Сливен и в новозагорските села Асеновец, Караново, Стоил войвода, Кортен и Езеро. Работи се съвместно с КАТ – Сливен и с частните охранителни фирми. Разкрити са извършители на кражби на черни и цветни метали. Осъществява се и денонощно наблюдение на пунктовете за изкупуване на метали. Такъв незаконен пункт е разкрит в с. Крушаре. Не по-малко важен резултат е и удовлетвореността на жителите на населените места от действията на полицията.

Гл. инсп. Добрев информира още, че е изготвена електронна интерактивна карта на престъпността, която се предоставя на органите на местната власт. Картата дава ясни данни къде и в кои часови диапазони се извършват различен вид престъпления.

Провежданата специализирана акция срещу битовата престъпност не е ограничена с крайна дата. За всяко населено място ще има различен график на дежурство, като в случай на необходимост присъствието ще е денонощно.

Гл. инсп. Добрев потърси съдействие от областния управител за  приемни помещения на районните полицейски инспектори и необходимите материално-технически и финансови средства за тяхното функциониране. В половината от населените места в областта има такива изнесени приемни, но е необходимо осигуряването на средства за обособяването им и в другите населени места. Корнелий Желязков пое ангажимент да съдейства за осигуряването на помещения в населените места, в които е най-належащо.