Продължава приемът на молби за помощи за първокласници
Продължава приемът на молби за помощи за първокласници / Sofia Photo Agency, Архив

1200 броя молби-декларации за отпускане на целева помощ за първокласниците са подадени до момента в Сливенска област, съобщиха от Регионална дирекция „социално подпомагане“.

За учебната 2013/2014г. еднократната помощ за първокласниците се изплаща в пари, като размера й е увеличен на 250лв., което е със 100 лева повече от предходната, за посрещане на част от разходите на родителите и подготовката на детето за учебната година.

Приемът на заявления става след записване на детето в първи клас в държавно или общинско училище, а крайният срок за кандидатстване за целевата помощ е 30 септември.

Право да я получат имат семействата, чийто средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 350 лв. Този критерий не се изисква само за децата с трайни увреждания, с един жив родител и тези, които са настанени в приемни семейства, при близки или роднини.

Ако детето не постъпи в училище, помощта се възстановява, уточняват от социалната служба.

За учебната  2012/2013г. в областта са отпуснати общо 1934 целеви помощи за първокласници.