Продължава почистването на речните корита в Сливен
Продължава почистването на речните корита в Сливен / личен архив

Почистването на коритата на реките Селишка, Дюлева и Новоселска в Сливен продължава. 70 души, наети по програма „Подкрепа за заетост“, в момента чистят коритата в урбанизираните територии – участъците на река Селишка от Новоселски мост до Професионална гимназия по облекло и текстил, на река Новоселска от вливането й в река Асеновска до дефилето в близост до крепостта „Туида” и Дюлева река от Гробищен парк на Бургаско шосе до Долна лифтена станция, информира инж. Снежана Кънева – началник на отдел „Сигурност, управление при кризи и ОМП” в общината. Три от групите са ангажирани с почистването на реките, а една - с шахтите и дъждоприемните съоръжения.

Работниците почистват прораслата тревна растителност, битовите отпадъци, наносите. В момента се договаря с фирми осигуряване на техника за  профилиране на речните корита и водния отток. Със съдействието на сливенски фирми на работниците се осигуряват храна, вода и напитки. Работното облекло, всички предпазни средства и допълнителното осигуряване по извозване на отпадъците, изрязване на храстова и дървесна растителност, в това число и профилирането на водния отток, са за сметка на общинския бюджет.

Действия по почистване на реките се предприемат със заповед на кмета за сформиране на междуведомствена комисия с участието на специалисти и представители на Басейнова дирекция, РИОСВ и Пожарна безопасност и защита на населението. Заповедта е факт, а на база извършените от комисията огледи и обследване на речните корита се изпълнява и програмата за планово почистване, утвърдена от кмета инж. Кольо Милев.  Почистването ще приключи в края на октомври, когато се финализират и ангажиментите по програмата „Подкрепа за заетост”.

В момента на територията на община Сливен няма опасни дерета и реки. Трите язовира в с. Злати войвода са приведени в изправност, опасността  от наводнения е ликвидирана, преливникът на втория язовир дори е преместен. Предстои възстановяване на коритото на р. Асеновска от моста на Бяла.  Програма „Подкрепа за заетост” стартира през месец юли, а всички временно заети лица по нея са назначени на длъжност „Работник поддръжка” за срок от 4 месеца, на 8-часов работен ден. Проектът „Подкрепа за заетост” е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и се изпълнява на областно ниво чрез Областна администрация - Сливен, а в общината - чрез договор между областния управител и кмета. Основна цел на проекта е преодоляване на потенциалния риск от наводнения в община Сливен.

Относно обученията, които наставниците по програмата правят на временно заетите, кметът Кольо Милев отправи препоръка към Областна администрация за по-добра координация и планиране на графиците и местата. Целта е да не се губи време в придвижване до различни пунктове за обучение и работния ден да се използва за извършването на почистващи дейности.