Приходи от местни данъци и такси в Община „Тунджа“
Приходи от местни данъци и такси в Община „Тунджа“ / Dariknews, Архив

След приключване на първото тримесечие на 2015 година, в Община „Тунджа“ са постъпили 9 700 лева от патентен данък или това е 47% от заложения годишен план.

Приходите от данък върху недвижимите имоти –  93 800 лв., което се равнява на 31 % от заложения план, от данък върху превозните средства – 115 300 лв., или 40 % от плана, от данък при придобиване на имуществото – 107 000 лв. – 24% изпълнение. От такса за битови отпадъци постъпленията са 184 000 лв. или 30% от план – сметката и от  глоби  - 3 000 лв. – 10% от планираното.

Община „Тунджа” напомня на данъчнозадължените лица, че срокът за плащане с отстъпка на задълженията по местни данъци и такси изтича на 30 април.

Местните налози могат да бъдат платени в отделите  „Местни данъци и такси” във всички населени места, както и по банков път, в пощенски клон чрез пощенски запис и в Административния център на общината.