Приемат се документи за отпускане на стипендии на талантливи деца
Приемат се документи за отпускане на стипендии на талантливи деца / netinfo

Определена e експертно-консултативната комисия, която тази година ще приема и разглежда постъпилите в общината документи за финансово подпомагане на талантливи деца. Всяка година Министерският съвет приема Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби. За миналата година бяха отпуснати държавни стипендии на пет ученика от Община Сливен с постижения за 2010 година. Размерът на стипендията е 50 на сто от минималната работна заплата за страната и се изплаща за 12 месеца.