Предупреждават за поройни дъждове и градушки
Предупреждават за поройни дъждове и градушки / Sofia Photo Agency, архив

Нивата на реките Тунджа, Беленска и Луда Камчия към момента са с нормални прагове, няма риск от излизане на водите от коритата им. Кметовете на населените места в община Сливен  извършват постоянен контрол. Създадена е организация за предприемане на мерки по възстановяване проводимостта на каналите в Крушаре, Речица, Блатец, Глушник, Раково и Стара река, съобщиха от общината.

Язовирите на територията на Николаево, Злати войвода и Горно Александрово са с нормални обеми. С риск от преливане е язовир Злати войвода 2, който е с най-голям обем от каскадата язовири в населеното място и с неизправен изпускател. За ограничаване на риска се извършва принудително източване на водите до осигуряване и поддържане на минимален обем язовирни води.Продължават работите по почистване проводимостта на дъждоприемните шахти в Сливен и почистването на уличните платна и тротоарни площи.

В резултат на падналите поройни дъждове през последните денонощия, достигащи на места количества от над 100 л/кв. м, в някои от населените места обстановката е критична.
Повишена е готовността на Общинска администрация по предприемане на спешни и неотложни мерки за възстановяване нанесените щети. Основно щетите се отнасят до нефункциониращи охранителни канали, затлачени дъждоприемни шахти, частично увредени и разрушени улични настилки, повсеместно наводнени приземни етажи и прилежащи терени на имоти, частна общинска и държавна собственост.

По данни на кметовете от населените места в района на Стара река, на пътните платна са налице наноси и инертни материали, които частично затрудняват придвижването на превозните средства. Поройният едночасов дъжд в Балкана е изнесъл скоро ремонтирана около 500 м улица в с. Средорек. Вследствие струпани инертни материали от изнесен път е блокиран подхода за сметището с. Сотиря.

Разпоредено е с техника незабавното възстановяване на пътя с цел доброто изпълнението на дейностите на депото за неопасни отпадъци. Денонощните сигнали, получени чрез тел 112 и тези до Оперативен дежурен в Община Сливен се обработват своевременно и насочват към съответните длъжностни лица и компетентни органи. Повечето от тях се отнасят до наводняване на имоти, наличие на наноси и инертни материали по пътното платно, паднали скални маси в района на Дамарски мост, частично затруднено движени по пътната мрежа, преливане на канали и пр.

В Общинска администрация е получено предупреждение от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита нанеселението” към Министерство на вътрешните работи, че по данни на НИМХ при БАН и МОСВ, валежите ще продължат и през следващите денонощия.

Очакват се количествата валежи на места да достигнат до 40-50 л/кв. м, придружени с гръмотевици. Възможно е повишаване нивото на реките до критични прагове.