/ община Тунджа
Наградиха победителите  в конкурсите за рисунка и обреден хляб на тема „Жътва“ в община Тунджа.

конкурс Жътва
община Тунджа

Кметът на общината и управителят на фирмата връчиха грамоти и награди на отличените, както следва:
 
КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
 
I.       Първа възрастова група 4-7 години
Първа награда - Цветиана Владимирова Георгиева, 6 г., група „Здравец“, с Победа при ДГ „Щурче“, с. Кукорево;
Втора награда - Антон Георгиев, 6 г., с. Кабиле;
Трета награда - Елина Стоянова Василева, 5 г., с. Кабиле.
Поощрителни награди:
•        Габриела Антонова Христова, ДГ „Щурче“, с. Кукорево;
•        Люси Илиянова Атанасова, група „Усмивка“, с. Окоп при ДГ „Щурче“, с. Кукорево;
•        Асен Иванов Генчев, група „Усмивка“, с. Окоп при ДГ „Щурче“, с. Кукорево.


конкурс Жътва
община Тунджа


 II.      Втора възрастова група 7-13 години
Първа награда - Теодора Събева Събева, 11 г., с. Кабиле;
Втора награда - Йоанна Тенева Тенева, 11 г., с. Кабиле;
Трета награда - Николай Николаев Колев, 9 г., с. Каравелово, ОУ „Васил Левски“, с. Тенево.

Поощрителни награди:

•        Андреан Атанасов Атанасов, 9 г., с. Кабиле;
•        Янита Георгиева Димитрова, 8 г., с. Симеоново;
•        Милица Йосифова Марова, 11 г., с. Симеоново.
 
III.     Диплом за участие
1.      Милена Колева, група „Усмивка“, с. Окоп при ДГ „Щурче“, с. Кукорево;
2.      Мариела Николаева Шереметова, ДГ „Щурче“, с. Кукорево;
3.      Красен Жеков, 5г.;
4.      Михаела Манолова, 5 г., с. Ханово;
5.      Мирослав Димитров, 6 г.;
6.      Георги Георгиев, 11 г.;
7.      Алекс Мирославов Стефанов, 12 г., с. Симеоново;
8.      Виктор Мирославов Стефанов, 6 г., с. Симеоново.
 
КОНКУРС ЗА ОБРЕДЕН ХЛЯБ
 
•        Клуб на пенсионера „Нони“, с. Болярско;
•        Клуб на пенсионера „Дълголетие“, с. Дражево;
•        Самодейци от с. Победа;
•        Златка Георгиева Динева, с. Ханово;
•        Радка Господинова Балева от Клуб на пенсионера в с. Межда;
•        Християна Миленова Неделчева на 13 години от с. Стара река.