Площадка за подхранване на царски орли на територията на община Болярово иска да изгради БДЗП
Площадка за подхранване на царски орли на територията на община Болярово иска да изгради БДЗП / уикипедия

Изграждането на 4 площадки за подхранване на царски орли в границите на Натура 2000 зоните, където видът се среща предвижда проект на Българското дружество за защита на птиците /БДЗП/. Вече е започнало изглаждането на две от площадките на територията на Защитена зона „Сакар” и се планира изграждането на третата площадка да бъде на територията на Защитена зона „Западна Странджа” в границите на община Болярово.

От дружеството се обърнаха към кмета на община Болярово Христо Христов с молба да им разреши дългосрочно и безвъзмездно ползване  на един от имотите в землището на общината. В границите на този имот се предвижда да бъде монтирана ограда, заграждаща площ от 5 декара и имаща за цел предотвратяване достъпа на хищни бозайници, като чакали, лисици и кучета, до площадката. В ограденото пространство ще се поставят малки количества месо за царските орли, като по този начин дружеството ще помогне за тяхното оцеляване през зимните месеци, когато лалугерите и другите жертви на орлите са в хибернация. Месото ще се взема от лицензирани кланици при спазването на всички изисквания на Българската агенция по безопасност на храните. На площадката няма да се изхвърлят цели трупове на животни и няма да има остатъци от животински произход. Ще се поставят единствено месо и меки тъкани, които ще бъдат изцяло консумирани от птиците.

Представителите на дружеството са уверени, че чрез опазването на уникалното природно наследство на „Западна Странджа” ще се гарантира и устойчиво развитие на туризма и по-специално на опознавателния екотуризъм, съобщават от пресцентъра на община Болрярово. По този начин общината и местните хора ще имат преки дългосрочни ползи от опазването на царските орли, защото създаването на място за тяхното подхранване ще направи наблюдението на тези редки птици по-достъпно за туристите и други гости на общината, които биха искали да ги видят.