Открити са нарушения в гръцко предприятие, няма актове
Открити са нарушения в гръцко предприятие, няма актове / netinfo

Инспекция по труда - Сливен е констатирала 9 нарушения в едно гръцко предприятие, което е единствено на територията на област Сливен.

Проверката е направена по разпореждане на изпълнителния директор на агенцията и е проследила законосъобразността при възникване на трудовите правоотношения на работниците и служителите и е за наличие на трудови договори и уведомление до ТД на НАП, разпределението на работното време, спазване на работното време и почивките, наличие на вътрешни правила за организиране на работната заплата, както и други основни въпроси. Дадени са 9 задължителни за изпълнение предписания. Актове на работодателя не са съставяни.

Във връзка със своевременния контрол за изпълнение на дадените предписания за изплащане на заплати и други парични обезщетения на територията на област Сливен, Инспекцията по труда е извършила 9 последващи проверки на работодатели. Констатирани са изпълнени предписания в законоустановения срок. Проверени са и 9 предприятия, като 5 от тях са за преработка и консервиране на зеленчуци, а останалите 4 за производство на вина. Констатирани са общо 73 нарушения. Дадени са задължителни за изпълнение предписания, общо 71 на брой. Спряно е едно съоръжение - трафопост, защото диелектричните ръкавици, с които се работи не са периодично изпитани от оторизирана лаборатория. Отстранени са две лица поради липса на правоспособност по електробезопасност. Актове на работодатели не са съставяни.