Октомврийско заседание на Общински съвет-Стралджа
Октомврийско заседание на Общински съвет-Стралджа / Общински пресцентър Стралджа, архив

Искане от името на жителите на село Лозенец за недопускане възстановяването на предприятие и складова база „Стралджа-Мараш” с дейности, свързани със складирането, съхраняването, утилизацията и унищожаването на боеприпаси, взривни вещества, оръжия и пиротехнически средства ще разгледат и гласуват на днешното си заседание общинските съветници в Стралджа. В дневния ред е включено още предложението на кмета на общината Митко Андонов за гласуване на проектобюджета за 2014 г. и бюджетната прогноза за 2015 и 2016 г.

Останалите докладни записки са свързани с разрешение за функциониране на паралелки под минималния брой на учениците  в ОУ - Зимница и СОУ ”П. Яворов”, продажба и отдаване под наем на поземлен имот, прекратяване на договорни отношения, отпускане на еднократни финансови помощи на граждани и др.