Обстановката в област Сливен
Обстановката в област Сливен / Дарик Сливен, архив

Следят се водните обекти в област Сливен, за които има опасност да прелеят заради дъждовете, става ясно от информация на Областна администрация. На територията на община Сливен продължителните валежи надвишават сумарно нормата за месец декември, деретата и реките в общината са увеличили неколкократно нивата си, разпоредено е постоянно наблюдение от страна на кметовете на населени места. Наводнени са имоти и земеделски площи в равнинната част на община Сливен - гр. Кермен и селата Горно Александрово, Блатец, Желю войвода, Тополчане, Крушаре, Бозаджии, Скобелево, Младово и Бинкос. Има залети земеделски насаждения в района. Засегнати са и насаждения в землищата на Селиминово, Струпец и Гавраилово.

Засегнато е населението на тези населени места, но пострадали хора няма, евакуация към момента не е необходима. За залетия от вода път Бинкос–Струпец е препоръчан обходен маршрут, участъкът е изцяло затворен от полицията. Река Тунджа, в района на Бинкос, а кметовете на селата Бинкос, Мечкарево, Крушаре, Самуилово и Желю войвода имат готовност за вземане на мерки за евакуация на населението при необходимост. Създадена е организация за спасяване на животни в няколко населени места. Здравните инспектори проверяват годността на питейната вода в засегнатите селища.

Въведен в изпълнение Общински план за защита при бедствия и е обявено „Бедствено положение” на част от териториите на селата Желю войвода, Тополчане и Крушаре.

В община Нова Загора са взети редица превантивни мерки, проверка на язовири. Те към момента са с нормално водно количество, част от водите им се изпускат с цел освобождаване на обем. Това са яз. „Караново” 1 и 2, „Съдийско поле”, „Богданово” и „Крива круша”. На кметовете е разпоредено да извършат контролни проверки, а на наемателите – да вземат мерки по укрепване на отделни участъци от стените на язовирите.

На 4 декември са продълбочени преливниците на язовирите „Богданово”, „Сокол”, „Млекарево”, „Еленово”, „Любенец” и „Караново”. Към момента обстановката в общината  се нормализира, като продължава отводняването на сгради, където е необходимо.

В община Котел пет са водоизточниците, които имат пълен обем и опасност от преливане. Това са язовир „Кален дере” - с. Пъдарево , яз. „Кору гьол” -  с. Мокрен, яз. „Жеравна” в едноименното село, яз. „Ябланово” в едноименното село и р. Луда Камчия , която е излязла от коритото си, наводнявайки земеделски земи и създавайки риск от прекъсване на електрически проводи. Поради повреден покрив е наводнено читалището в с. Пъдарево.

Обстановката на територията на община Твърдица е нормална, няма опасност язовири да прелеят – повечето са завирени с малък процент от капацитета си. При яз. „Студената вода” и яз. „Гаржувела” количеството на водата, което се влива в язовира се излива през преливниците.