/ Община Сливен
Предстои редовна сесия на Общински съвет-Сливен този четвъртък, 24 юни.

В предварителния дневен ред са заложени 48 точки. В тях влиза изменението на Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Сливен и издаване на сертификати клас В.

Като основен мотив за това председателят на местния парламент Димитър Митев посочи приетия тази година от Общински съвет-Сливен План за интегрирано развитие на Община Сливен 2021-2027 г.

Общините Сливен и Твърдица ще участват в обща местна инициативна група

Освен това предложеното изменение и допълнение на Наредбата ще даде възможност да се насърчават инвестиции в икономическия сектор. И на предстоящата сесия общинските съветници ще гласуват изменение на общинския бюджет, което по думите на Митев се налага заради отпускане на средства за облагородяване на междублокови пространства в различни части на града.

Промяната касае и разходи за изграждане на система за видеонаблюдение в селата Крушаре, Скобелево, ремонт на пътища и отводняване на улици в няколко населени места, закупуване на компютърна техника, ремонт на водопровода в с. Тополчане и на читалището в с. Трапоклово и други.

Сред точките за гласуване попадат още промяна в състава на Комисията по символика, приемане на годишния финансов отчет на „Пътнически превози“ ЕООД Сливен за 2020 г., както и избор на управител на „Дентален център-1 Сливен“.

На заседанието в четвъртък местният парламент ще упълномощи представител на община Сливен за участие в Общото събрание на „ВиК Сливен“ ООД. Ще бъде определен и представител на общината, който да участва в заседание на общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК Сливен“.

Предстои да бъде одобрена и Програмата за работата на общинския съвет през третото тримесечие на 2021 г. В заключение председателят Митев добави, че на предстоящата сесия ще бъдат гласувани и обичайните разпоредителни сделки с общинска собственост, одобрение и изготвяне на подробни устройствени планове, прекратяване на съсобственост, отпускане на финансови средства и помощи на граждани.

Сесията ще се проведе в зала „Май“ от 9:00 часа, при спазване на противоепидемичните мерки.