/ iStock/Getty Images
Двама кандидати се явиха на конкурс на 13 януари за свободната длъжност „главен архитект“ на Община Сливен.

Община Сливен закупи апарат за диагностика на ранни зрителни увреждания при деца

Това са Виктор Дойчинов и Владимир Маринов. Според протокола на Комисията по провеждане на конкурса на първо място е класиран Виктор Дойчинов.

Комисията предлага той да бъде назначен на длъжността.