Община Сливен подпомага с дърва за огрев хора с увреждания
Община Сливен подпомага с дърва за огрев хора с увреждания / Dariknews.bg, архив

По 4 кубика смесени широколистни дърва за огрев ще получат инвалидите в Сливен, съобщиха от общината.

Право да получат дървата имат лица с над 71% намалена работоспособност, лица, подали заявление в определения срок; лица, които не са подпомагани от Дирекция „Социално подпомагане" за отоплителния сезон; лица, живеещи на територията на Сливен.

Количествата са определени еднократно за домакинство и следва да бъдат заплатени след утвърждаването на списъка на правоимащите лица от кмета на Община Сливен.

Стойността на 4 кубика дърва за огрев е 28,00 (двадесет и осем) лева с включен ДДС за 1 пространствен кубически метър, като заплащането ще се извършва в касата на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси" - Сливен срещу представена лична карта /паспорт/.

Транспортирането на дървата за огрев е за сметка на лицата в утвърдения списък.

Дървата ще се получават от временни складове, намиращи се в общинска горска територия в землищата на селата Стара река, Раково, Ичера и Горно Александрово.