Бистрят местните данъци и такси в Смолян
Бистрят местните данъци и такси в Смолян / Дарик архив
Увеличение на местните данъци и такси през 2017 година няма да има, категорично заяви кмета на Сливен Стефан Радев. Данъкът  върху недвижимите имоти е 3,2 на хиляда върху данъчната оценка. За граждани общо промилите за данък „сгради“ и такса „битови отпадъци“ е 4.1, а за фирми – 4.4 промила.

”Общината е с най нисък данък недвижими имоти за юридически лица, като спрямо най-високите в България  в Сливен данъкът е четири пъти по- нисък”, уточни кмета. По повод започната подписка за намаляване на данъците  и свикване на извънредна сесия на Общински съвет Стефан Радев коментира, че това предизборен популизъм, „защото си има достатъчно редовни сесии, на които могат да се разгледат всички предложения”.

Работи се  по районирането на населените места, за да бъде разпределена по – равномерно данъчната тежест, но то може да стане факт през 2018 година. Обмислят се възможности и за подобряване структурата на плащанията.

Гражданите ще могат да заплащат данъци за имотите си и такса битови отпадъци по банков път, онлайн и пощите, обясни още Стефан Радев.