Обществено обсъждане на Бюджет 2012 се състоя в община Тунджа
Обществено обсъждане на Бюджет 2012 се състоя в община Тунджа / Община Тунджа

 

Приключи общественото обсъждане на проектобюджета на община „Тунджа” за 2012 г. Обсъждането продължи два и половина часа и се проведе днес. Бюджетът на община „Тунджа” за 2012 г. по план е 10 295 849 лв. От тях 44 % са обща държавна субсидия, а 26 % собствени приходи.

Десет са приоритетите в проектобюджета. Сред тях са устойчивото развитие в условията на криза, реализацията на одобрените проекти и кандидатстване за допълнително финансиране по европейските фондове, ефективното стопанисване на общинската собственост, подобряването на качеството, обхвата и достъпността на образованието, здравеопазването, социалните услуги и др.

 

Планираният за тази година бюджет е с около 600 000 лв. по-малък от миналогодишния. Занижението се дължи на различни фактори, сред които най-същественият е намаляването на планираните средства от продажби на общински активи, съобщиха от общината.

 

В новия бюджет общината заделя над 400 000 лв. ресурс за съфинансирането по европейски проекти, по този начин се обезпечава дейността по проектите..

 

През 2012 г. „Тунджа” ще усвои и 20, 955 млн. лв. за реализиране на общински политики с външно финансиране. Това означава, че ще се осъществяват 29 проекта по различни европейски програми. За инвестиции в строителството са предвидени 19, 015 млн. лв., от тях 95 %, или 18, 135 млн.лв., са външното финансиране, тоест европейски средства.

За приемането на бюджета за 2012 г. ще бъде насрочена специална сесия на Общинския съвет .