Обществена трапезария в Община Боляворо
Обществена трапезария в Община Боляворо / Dariknews, Архив

Продължават дейностите по предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария” в община Болярово. Услугата стартира през декември 2009 година чрез проект, финансиран от Министерство на труда, чиято основната цел е осигуряване на помощ и подкрепа през тежкия зимен сезон на уязвими групи хора.

Безплатната трапезария за хора в неравностойно социално положение от общината се реализира вече пет години по проект „Обществени трапезарии в община Болярово”

Към настоящия момент услугата  предоставя топъл обяд на 40 потребители от 8 населени места –  Болярово и селата Ружица, Голямо Крушево, Голямо Крушево, Стефан Караджово, Попово, Мамарчево, Малко Шарково, Воден.