ОбС Стралджа определи кои ще са временните кметове на населени места
ОбС Стралджа определи кои ще са временните кметове на населени места / община Стралджа

Общински съвет Стралджа определи временно изпълняващите длъжността кметове на кметства, които ще встъпят в длъжност след края на настоящия мандат - 25 октовмри.

След  дълги колебания, желание за разясняване на закона, гласувани почивки и разговори в групите съветници,  с 9 гласа „за” и 8 „въздържал се”, общинските съветници  избраха за временно изпълняващ длъжността кмет на община Стралджа Иван Михайлов Иванов, зам.кмет на общината, за срок до полагане клетва на новоизбрания кмет.

Със същото мнозинство бяха приети предложенията за  временно изпълняващи длъжността кмет на селата Каменец – Станка Петрова Иванова, на Иречеково – Динка Дончева Йорданова, на Войника – Иван Куртев Атанасов, на Воденичане – Виолета Костадинова Мирчева.

10 съветници подкрепиха предложението на председателя на ОбС Атанаска  Кабакова за Лозенец, където временно изпълняващ длъжността кмет ще бъде Иванка Митева Събева.

След постъпило предложение от страна на съветник за временно изпълняващ длъжността кмет на  Зимница бе утвърден Никола Тенев.