Областна управа Ямбол ще получи сертификат за качество
Областна управа Ямбол ще получи сертификат за качество / netinfo

С положителна оценка за сертифициране приключи основният одит на системата за управление, проведен в Областна администрация Ямбол, съобщи областният управител Николай Пенев. Сертифициращата организация потвърди, че системата за управление съответства на всички изисквания на стандарт ISO 9001:2000. Проверката показа, че Областна администрация Ямбол прилага ефикасно поставените и поети ангажименти за прилагане политика на качеството. „Администрацията демонстрира ефикасно внедряване, поддържане и подобрение на нейната система за управление”, се казва още в доклада на одиторите. Основавайки се на резултатите от одита, крайното решение на проверяващите е да предложат сертификация на системата за управление по стандарта ISO 9001:2000 на Областна администрация Ямбол. Очаква се до края на месец ноември сертификатът за качество да бъде връчен на областния управител Николай Пенев.