Област Ямбол се подготвя за зимата
Област Ямбол се подготвя за зимата / ОА - Ямбол, архив

В ход е подготовката на област Ямбол за зимата на 2013-2014 г. В изпълнение са превантивните мерки, разпоредени със заповед на областния управител Николай Пенев, които трябва да се предприемат за осигуряване на нормални условия за живот и работа при усложнена зимна обстановка.

Сред тях са сключване на договори с фирми за почистване на общинската пътна мрежа и проверка на изправността на техниката им, осигуряване на постоянно наблюдение и контрол по нивото на реките, язовирите и хидротехническите съоръжения, готовност за навременно отстраняване на аварии по ВиК, електрозахранващите и газопреносни мрежи и др.

Със заповед на областен управител е назначена Комисия за проверка на фирмите за зимно поддържане на автомагистрала „Тракия” и на републиканската пътна мрежа в областта. Председател е директорът на Областно пътно управление, който е определен и за началник на Щаба за снегопочистване.

Проверките на Комисията ще се състоят между 23 и 26 октомври. Те ще констатират наличните количества пясък, луга и студена смес, техническото състояние на машините за снегопочистване, както и наличието на задължителното техническо и мобилно оборудване.

Проверени ще бъдат фирмите партньори, които имат сключен договор с Агенция „Пътна инфраструктура” за почистване на пътищата I, II и III клас, както и сдружението, което отговаря за почистването на участъка от магистрала „Тракия” на територията на област Ямбол.

След приключване на проверките, председателят на Комисията ще изготви доклад за резултатите, който ще бъде представен на заседанието на Областния щаб за координация на неотложни аварийно-възстановителни работи, насрочено за 31 октомври.

До 1 ноември областният управител Николай Пенев ще докладва пред Министерски съвет за цялостната организация по готовността за действие при усложнена зимна обстановка, сключените договори за зимно поддържане на пътищата, готовността на техниката и осигуреното финансиране за мероприятията по подготовка за зимния сезон.