Нулева толерантност към трафика на хора в Сливен
Нулева толерантност към трафика на хора в Сливен / БГНЕС

Национална кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация "Нулева толерантност срещу трафика на хора" се проведе в Сливен. Представители на Местната комисия за борба с трафика на хора организираха среща с читалищата в Сливен.

На нея доброволците изнесоха презентация и представиха казус, като запознаха участниците с явлението трафик на хора с цел трудова експлоатация, механизмите за въвличане и експлоатация, начините за предпазване от рискови ситуации и полезни съвети за пострадалите.

Основната цел на кампанията е да се повиши обществената информираност по проблемите, свързани с трафика на хора.

През изминалата година са идентифицирани 137 български граждани, които са станали жертви на трафик с цел трудова експлоатация. От тях 113 мъже и 24 жени.