Няма пълен обхват на профилактичните прегледи при деца и ученици
Няма пълен обхват на профилактичните прегледи при деца и ученици / netinfo

Макар че всички деца до 18-годишна възраст да са здравно осигурени от държавата, все още не е постигнат пълен обхват с профилактични прегледи. Това сочи справка на РИОКОЗ-Сливен. Въпреки това се наблюдава намаляване на обхванатите в сравнение с предходната година.

При децата до 6-годишна възраст процентът на обхват е намалял с близо 10, а при учениците с над 23 процента. Една от причините е, че част от родителите все още не са избрали личен лекар на детето си. Втората причина е , че общопрактикуващият лекар не е предоставил талон за проведен профилактичен преглед на родителя.

Има и случаи, в които талонът за профилактичен преглед не се представя на здравния работник, обслужващ детскато заведение и училището.