Нов социален проект на община „Тунджа
Нов социален проект на община „Тунджа / Дарик Сливен, Архив

Общината с най-много социални проекти в Ямболска област е „Тунджа". По-голямата част от тях са насочени към осигуряване на по-добри условия за живот и развитие на децата.

И поредният нов, одобрен проект на общината е насочен към децата, което отново потвърждава, че тя с право е притежател на сертификат на УНИЦЕФ „Община - приятел на детето". Реализирането на проекта ще осигури подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, което ще стане чрез подкрепа на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията. Ще се работи за ранна интервенция на уврежданията и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания.

Важна част е индивидуалното консултиране и груповата работа с деца, родители и бъдещи родители, както и допълнителната педагогическа подготовка за повишаване училищната готовност на децата за равен старт в училище.

„Проект се нарича "Желани пространства" - Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места" е на стойност 588 567 лв., с планирана продължителност на дейностите 28 месеца. - информира кметът на община „Тунджа" Георги Георгиев - Основната му цел е превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата и други лица в риск, чрез интегрирани инвестиции в ранното детско развитие и социално включване в населените места на община "Тунджа".

За период от 24 месеца по проекта ще бъдат предоставени комплексни здравни, социални и образователни услуги. Това ще надгради добрия опит и въведените практики по Проекта за социално включване и други инициативи с външно фонансиране, които община „Тунджа" реализира в последните години.

По проекта ще се финансира дейността на Общностния център с Кабинет за ранна интервенция на уврежданията в с. Кабиле. Услуги ще се предоставят и в цялата мрежа от детски заведения на територията на общината, както и като мобилна работа в домовете на потребителите.