Над 8 км речни корита и 25 дка прилежащи към тях територии са почистени
Над 8 км речни корита и 25 дка прилежащи към тях територии са почистени / DarikNews.bg, архив

Над 8 км речни корита и 25 дка прилежащи към тях територии са почистени в Сливен при изпълнението на програмата „Подкрепа за заетост", финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси". Това съобщи инж. Снежана Кънева, началник отдел „Сигурност, управление при кризи и ОМП" в общинска администрация. Почистени от тревна, ниска и висока храстова и дървесна растителност са 8, 700 км от коритата на Дюлева река, Селишка, Новоселска и участък от Асеновска в урбанизираната им територия. Над 300 тона е изнесената от речните корита и транспортирана до депото за неопасни отпадъци растителна и дървесна маса, без това да включва добития дървен материал от около 100 куб. м. Материалът е извозен и заприходен в склада на общината, а по установения ред ще бъде предоставен за социални заведения и лица с нисък социален статус.

Всички прилежащи територии по поречието на тези реки, на площ повече от 25 дка, също са почистени. Окосени и обработвани са около 15 дка тревни площи в районите, където са работили назначените със заповед на Областния управител хора, посочи още тя. По думите й, работниците по програмата са се включили и в почистването на разположените в близост междублокови пространства, детски площадки и оформени градински пространства. Помогнали са за изкопаването на 150 дупки за засаждане на дървета, изграждането на чешми и други обществено полезни дела.

По програмата са почистени 1 300 шахти за отвеждане на повърхностните води, с което е намален и ограничен рискът от наводняване при по-големи количества валежи.
„Назначените ръководители по участъци положиха максимум усилия не само да мотивират ежедневно включените в програмата хора, но и показаха сериозна дисциплина и отговорност да бъде свършена този обем работа в определения срок и с такова качество, което се вижда и от жителите на града и от неговите гости. Видими са и резултатите от почистването около паметника на Панайот Хитов, градинката до Професионалната гимназия за облекло и текстил, Социалния патронаж, детски площадки в кв. Клуцохор, градските тоалетни, кварталите Даме Груев, Сини камъни, пътното платно в Индустриалната зона посока гр. Ямбол до поречието на река Асеновска и др.", каза още инж. Кънева.

Началникът на отдел „Сигурност, управление при кризи и ОМП" отправи призив към гражданите да проявят уважение към труда на 70-те работници, които са работили по програмата, като прекратят изхвърлянето на всякакви отпадъци на нерегламентирани за това места.
Проект „Подкрепа за заетост" стартира в началото на месец юли тази година. 70 безработни лица, регистрирани в бюрото по труда в Сливен бяха назначени на трудови договори към областния управител със срок от 4 месеца. Партньор в административните дейности на Областна администрация беше община Сливен. Основната цел на проекта бе преодоляване на потенциалния риск от наводнения в община Сливен.