Посланик
Посланик / община Тунджа
25 149 лева се очакват да постъпят в общинската хазна на община Тунджа от проведени търгове. В публичен търг с явно наддаване бяха продадени девет дворни места – осем в землището на село Симеоново и един в село Хаджидимитрово.

Съгласно нормативната уредба, предстои в 7-дневен срок кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев да издаде съответните заповеди на спечелилите търговете и да бъдат сключени договори с тях.