Митко Андонов се отчете
Митко Андонов се отчете / netinfo

Отчет за работата си през втората година от мандат 2007/2011 г. направи кметът на Община Стралджа Митко Андонов. „Изпълнението на Програмата ми за управление и развитие на община Стралджа през двете години от мандата потвърждава реалността на заложените цели и приоритети, следващи последователната ефективна управленска политика от предходния мандат" - каза кметът Андонов.

Основната цел на управленската програма, разработена още през първия мандат на Митко Андонов, е Община Стралджа да бъде икономически конкурентноспособна, базирана на местна инициатива, ресурси, традиции, повишен интелектуален и професионален потенциал с оптимално изградена техническа и социална инфраструктура. Силно развит земеделски район, неразделна част от туристическата индустрия на Южното Черноморие, в който благоденствието и сигурността на хората и доброто състояние на околната среда са реалност.

„Приоритети в работата ми като кмет са диалогът и участието на гражданите; отговорността във всяко едно действие и решение; повишаване на стандарта на живот и доходите; непримирима борба с корупцията и беззаконието; подобряване на общинските услуги; по-добра инфраструктура, чиста природа и устойчиво развитие и висок административен капацитет.

На отчета присъстваха председателят на Общински съвет - Стралджа, заместник-кметове, ръководители на отдели, общински съветници, журналисти, кметове на кметства и граждани.