Мерки за подобряване безопасността в училищата в Сливен
Мерки за подобряване безопасността в училищата в Сливен / Община Сливен

Училища с високи огради и без достъп на външни лица - това е част от проект, с който полицията в Сливен ще бори насилието в училище.

След извършена проверка във всички 39 училища на територията на общината, община Сливен, в партньорство с РИО -Сливен, РДВР - Сливен и Пътна полиция предприема мерки за подобряване на безопасността и сигурността на учениците и децата в учебните и детски заведения.

В дългосрочен план общинското ръководство възнамерява да извърши ремонтни дейности в някои учебни заведения, както и да подобри сигурността в учебните заведения и детски градини чрез изграждане на система за видеонаблюдение. Към момента за сигурността на учениците в 12 ОУ „Елисавета Багряна" и ПГИ „Проф. Табаков" има назначени допълнително 2 служители, извършващи охрана на дворното пространство.

Подобрена е осветеността на сградите и дворовете на детските градини и училищата - XII ОУ „Ел. Багряна", ПГИ „Проф. Табаков" и VIII ОУ „Юрий Гагарин", а в XI CОУ „К. Константинов" са допълнително монтирани осветителни тела. Внимание се обръща на пътната маркировка в училищните райони, състоянието на дворните пространства, здравното обезпечаване и други фактори, застрашаващи сигурността и здравето на децата и учениците, съобщи заместник-кметът Пепа Чиликова.

„По време на проверката са направени препоръки към директорите на някои учебни и детски заведения за отстраняване на констатирани нередности", каза още тя и допълни, че община Сливен е предприела и конкретни действия по отстраняването на нередности свързани с пътна маркировка, премахване на опасни клони и дървета, ел. табла, решетки и др.

По думите на заместник-кмета, в момента община Сливен набира информация от директорите на училища и детски градини за кадровото състояние на физическата охрана, която да бъде съобразена с препоръките им.

В доклада си, комисията е посочила служителите, осъществяващи охраната в училищата да извършват обходи в дворовете им пространства. По-внимателно да се следи за съмнителни лица, влизащи и излизащи от сградите на учебните и детски заведения, а при необходимост, директорите своевременно да уведомяват органите на МВР за възникнали проблеми.

Пепа Чиликова съобщи още, че във всички учебни заведения са проведени родителски срещи с цел превенция на рискови ситуации. При необходимост община Сливен и нейните партньори ще са в готовност да организират провеждане на индивидуални и групови срещи с ученици за развиване на умения за решаване на конфликти, индивидуална работа с родители и провеждане на консултации по различни по вид проблеми.